Osteopatia

       Głównym założeniem medycyny osteopatycznej jest traktowanie organizmu ludzkiego jako całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Badanie obejmuje każdą cześć ciała i musi uwzględniać wszelkie istniejące nieprawidłowości organizmu. Celem tego jest odnalezienie dysfunkcji pierwotnej, czyli tej najważniejszej, która może powodować bóle i zaburzenia w cały ciele. Może ona pozornie nie mieć związku z dolegliwościami z jakimi pacjent pojawił się w gabinecie. Osteopatia jako dziedzina wykorzystująca metody diagnostyki klinicznej nie stanowi alternatywy dla medycyny akademickiej, ale jest jej doskonałym uzupełnieniem i opiera się na dokładnej znajomości anatomii oraz procesów zachodzących w organizmie człowieka. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków.

T. Still – twórca osteopatii – powiedział swoim studentom, że chorobę potrafi znaleźć każdy, natomiast celem terapii powinno być odnalezienie zdrowia. Zdrowie jest w każdym z nas, niestety czynniki takie jak: pośpiech, stres, brak snu, nieodpowiednia dieta uszczuplają nasze zasoby energii zmniejszając możliwości organizmu do regeneracji  oraz autoregulacji.

W osteopatii stosuje się następujące metody leczenia:

 

  • Terapia cranio-sacralna (terapia czaszkowo - krzyżowa),

  • Terapia wisceralna (terapia narządów wewnętrznych),

  • Terapia parietalna (terapia narządu ruchu),

  • HVLA (manipulacje krótkodzwigniowe).