Terapia manualna według koncepcji Szkoły Niemieckiej

    Terapia manualna (system niemiecki) jest koncepcją zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu, czyli stawów, mięśni i nerwów. Terapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu oraz badania odnaleźć miejsce zaburzenia i stwierdzić stopień uszkodzenia.

            

  Leczenie polega na zniesieniu dysproporcji i przywróceniu fizjologicznego stanu stawów, mięśni oraz struktur nerwowych.

W tym celu wykorzystywane są techniki, takie jak:

  • mobilizacja stawów (służy do przywrócenia prawidłowej ruchomości stawowej, polega na wielokrotnym powtarzaniu odpowiedniego ruchu z niewielką prędkością i amplitudą),

  • neuromobilizacja struktur nerwowych (polega na napinaniu lub uruchamianiu struktur nerwowych poprzez odpowiednie ustawienie kończyny),

  • leczenie funkcjonalne tkanek miękkich (polega na wykonaniu ucisku na mięsień, więzadło bądź ścięgno połączonego z ruchem w stawie, co powoduje relaksację i rozciągnięcie danej struktury).